Selected works

Jan Christensen
An Expression of Nostalgia, 2018
Silkscreen, unique
69 x 55 cm
QB Gallery, Oslo

 

Jan Christensen
An Expression of Nostalgia, 2018
Silkscreen, unique
69 x 55 cm
QB Gallery, Oslo

 

Jan Christensen
An Expression of Nostalgia, 2018
Silkscreen, unique
69 x 55 cm
QB Gallery, Oslo

 

Jan Christensen
An Expression of Nostalgia, 2018
Silkscreen, unique
69 x 55 cm
QB Gallery, Oslo

 

Jan Christensen
An Expression of Nostalgia, 2018
Silkscreen, unique
69 x 55 cm
QB Gallery, Oslo

 

Jan Christensen
An Expression of Nostalgia (detail), 2018
Silkscreen, unique
69 x 55 cm
QB Gallery, Oslo

 

Jan Christensen
Smooth Seas Don’t Make a Good Sailor (Chrome), 2015
Bronze, chrome
Various dimensions (each approx. 12×15 cm)
Flexible floor installation (30 elements of cast bronze)
Edition: 3 + 1AP
Various collections

 

Marius Dahl and Jan Christensen
Time as Matter, 2014
Oriented strand boards (OSB), plywood and pillows
Height: 436 cm, length: 754 cm, width: 461 cm
Installation views: Viborg Kunsthal, Viborg
Curator: Helene Nyborg Bay

 

Marius Dahl and Jan Christensen
Innestemme2017
Plywood, lacquer and acrylic paint. 234 x 1741 cm, 15 elements (each 234 x 116 cm)
Installation views: Frogner skole og kultursenter, Sørum
Curator: Jingxin Geng

 

 

Marius Dahl and Jan Christensen
Ned i fjæra (Opp i himmelen), 2016
Powdercoated aluminium, various colors
Height: 4.6 m, total running length: 108 m (approx. 500 sq.m)
Installation views: Kvernevik svømmehall, Stavanger
Stavanger kommune, Sagen AS, Stålteknikk AS, RMIG
Curators: Elin Melberg and Torunn Thrall

 

Jan Christensen
68825_final_final_endelig.ai, 2008
Canvas, digital print
450 x 2100 cm
Installation view: Akershus regional hospital/Nye Ahus, Lørenskog
Curator: Claes Söderquist

 

Jan Christensen
Still More Titles for Which I Don’t Know What to Make, 2009
Wall painting, acrylic paint
Height 600 cm. Each wall 500, 700 and 500 cm wide
Curator: Sven Beckstette
Installation views: Kubus Lenbachhaus, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Munich
Photos: Ernst Jank

 

 

Jan Christensen
How Come You’re Never Around Anymore?, 2003
Stamp, imprint
Approx. 5 x 6 cm (imprint)
Unique edition of a stamp
Private collection

The owner of the work is entitled to produce unlimited imprints of the work for any occasion and suitable material. The imprint is what should be considered for exhibition, while the stamp is to be kept for the holder of the work only.

 

Jan Christensen
Relative Value, 2007
10-EUR bills x 1000
Collage on canvas
200 x 400 cm
Installation view and detail: Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand
Private collection

 

Marius Dahl and Jan Christensen
7041, 2017
Modified mailboxes at a public housing complex for people with substance addiction
Steel, lacquer, cast rubber, labels
Curators: Anne-Tove Huse and Sandra Norrbin
List of labels for the modified mailboxes (Norwegian only): B. Rushane, G. Ribb, S. Kjære, K. Ylling, S. Purv, F. Asan, R. Ype, S. Truts
Installation views: Jarleveien 10, 7041 Trondheim

 

Jan Christensen
Untitled (Algiers), 2017
A series of 12 inkjet prints, framed. 43 x 33 cm each, including frame
Edition: 1/1 (unique). The work is accompanied by a signed Certificate of Authenticity
Installation view: Algeria (Extract of Perfumes), curated by Hanan Benammar,
Khartoum Contemporary, Oslo, 2017

Jan Christensen
Details: Untitled (Algiers), 2017
A series of 12 inkjet prints, framed
43 x 33 cm each, including frame
Edition: 1/1 (unique)

Jan Christensen
Man Around Town (No. 1), 2016
Ink on paper , 29.5 x 42 cm
Group exhibition: EKPGO, Tegnebiennalen 2016, Oslo
Curated by Ida Madsen Følling, Ottar Karlsen and Eirik Senje
Private collection

 

Marius Dahl and Jan Christensen
Assembly, 2015
Cor-Ten steel, built-in lights, drainage, reinforced concrete foundation
787 x 570 x 960 cm
Installation views: Nytt Østfold Sykehus (PNØ), Kalnes, Norway
Curator: Arne Revheim

“[…] Jan Christensen og Marius Dahls skulptur Assembly er ment å være en portal, en inngangsport til sykehuset, men selv om den er til å passere under og igjennom, bør den tolkes mer i metaforisk enn i konkret forstand. Assembly er en ambivalnet konstruksjon: Den er fra kunstnernes hånd ferdig, men ser alikevel ut som den er forlatt midt i bygge-prosessen. Er den noe som er i ferd med å bygges, eller er den noe som er halveis i en rivningsprosess? I sin halv-bygde tilstand ser den skjør og naken ut, men skulpturen er i virkeligheten sterk som et skipsskrog. Den har en utforming som ved første blikk kan utfordre vår sans for estetisk skjønnhet, men samtidig er den tuftet på noe av det vi opplever kjærest og tryggest i våre fysiske og sosiale omgivelser: det nære hjemmet, i form av et hus i sin mest tradisjonelle form. Assembly inviterer til tanker om det ambivalente også i våre liv. Sjelden føler vi sterkere på denne ambivalensen enn nettopp i møte med et sykehus, hvor den store livssyklusen utspiller seg hver eneste dag, hvor fødsel og død, sykdom og helbredelse er dette byggets innhold. Vi mennesker er på mange måter også som denne skulpturen, i en tilstand av tilblivelse og forfall, både sterke og svake. […]” – Arve Rød, utdrag frakatalogtekst (PNØ)

 

Jan Christensen
Relative Value, 2007
100 x 100-USD bills
Collage on canvas
80 x 101 cm
Private collection

 

Jan Christensen
I Will Never Make It!, 2000
Wall painting, acrylic paint
405 x 880 cm
Installation view: Høstutstillingen, 2003 – Statens 116. Kunstutstilling, Kunstnernes Hus, 2003
Collection: Leif Magne Tangen

 

Archive/old versions of the website 2001-2016 (some links might be missing)