Selected work

Marius Dahl and Jan Christensen
Ned i fjæra (Opp i himmelen), 2016
Powdercoated aluminium, various colors
Height: 4.6 m, total running length: 108 m (approx. 500 sq.m)
Installation views: Kvernevik svømmehall, Stavanger
Stavanger kommune, Sagen AS, Stålteknikk AS, RMIG
Curators: Elin Melberg and Torunn Thrall